ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/9/2017 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΧΙΟ ΣΤΙΣ 07:50 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΧΙΟ ΣΤΙΣ 10:05